Start

Inleiding

Biofilie is de ‘liefde voor het leven of levende systemen’. Het is onze inherente menselijke band met de natuur. In onze verstedelijkte wereld vol technologie en industriële architectuur voelt het soms alsof deze cruciale band praktisch verloren is gegaan. Biophilic design is een innovatieve manier om die verbondenheid te benutten voor het creëren van natuurlijke woon-, werk- en leeromgevingen. Door bewust natuurlijke elementen te gebruiken in interieur- of bouwkundig design, maken we onbewust opnieuw verbinding met de natuur. Zo brengen we de buitenwereld naar onze gebouwde wereld.

In het werk …

Een omgeving zonder natuurlijke elementen kan een negatief effect hebben op de gezondheid, de productiviteit en het welzijn. Dit is vooral van belang in kantoorgebouwen van bedrijven. Een zwakke gezondheid en een verminderd welzijn kunnen leiden tot slechte prestaties, een lage productiviteit, werkverzuim en verhoogde kosten. In het Verenigd Koninkrijk wordt 35% van de gezondheidsproblemen en 43% van het werkverzuim veroorzaakt door werkstress. Dit kost bedrijven naar schatting $ 29 miljard per jaar. In de Verenigde Staten kost werkverzuim werkgevers gemiddeld $ 2.074 per medewerker per jaar.

Er is een direct verband tussen een slim ontwerp van de werkruimte en een verhoogd welzijn en betere prestaties van de medewerker. Zelfs eenvoudige natuurlijke elementen in de werkruimte kunnen al een enorme impact hebben op hoe medewerkers zich voelen als ze naar hun werk komen en hoe gelukkig, creatief en productief ze zijn tijdens het werk.

Raak geïnspireerd door biophilic design

Biophilic design is het opnemen van natuurlijke elementen in onze gebouwde omgeving en het ontwerpen van inspirerende, verkwikkende plekken die mensen in contact brengen met hun omgeving.

Niet elke ruimte kan ontworpen worden volgens alle principes van biophilic design, maar er zijn vaak vele elementen die wel toegepast kunnen worden. Samen verrijken deze elementen het interieur en verbeteren ze het welzijn van de mensen die zich in de ruimte bevinden. Biophilic design is meer dan alleen een paar potplanten neerzetten! Natuurlijk licht, planten, levende muren, natuurlijke texturen en materialen en uitzicht op de natuur hebben allemaal een positief effect. Haal uw inspiratie uit de natuur.

Wij verkennen de kracht van biophilic design in onze collecties, die natuurlijke oppervlakken en texturen direct nabootsen.